Start to Listen

Groeien in het luisteren

Samen met onze collega's van Matrix ontwikkelen we Start to Listen, een online toolbox rond luistervaardigheid.

Start to Listen from aifoon vzw on Vimeo.

Kunnen luisteren wordt beschouwd als een belangrijke muzische en sociale vaardigheid. Maar luisteren is meer dan gehoorzamen alleen. Door goed te luisteren, ontdekken we nieuwe dingen, stellen we onze blik scherp, schaven we ons denkkader bij. Toch blijkt luisteren vaak niet zo eenvoudig. Onze oren worden immers overspoeld met voorgesneden koek.

Start to Listen benadert luisteren als een vrije, onvoorwaardelijke, persoonlijke en interculturele manier om auditief waar te nemen. In wezen is het heel eenvoudig en gaat het terug naar een natuurlijke manier van observeren. Al is het soms even wennen aan die ongebreidelde ruimte, die we niet meer gewoon zijn. Maar er komen wonderlijke ontdekkingen voor in de plaats.

Met Start to Listen willen we inspiratie en gereedschap aanreiken om dagelijks actief aandacht te besteden aan de vaardigheid luisteren. De website biedt een staalkaart van audiofragmenten. Geluidskunst, nieuwe muziek en field recording staan centraal: allemaal geluiden die de traditionele media amper aanreiken. Ze dagen je uit om op een andere manier te luisteren. De bijhorende luistervragen moedigen reflectie aan. Ze stimuleren je om je eigen luisterhouding en die van anderen te verkennen. Zo kunnen verschillende dimensies en reikwijdtes binnen het luisteren zich openbaren. 
We ontwikkelden Start to Listen op maat van het basisonderwijs, maar het materiaal is gratis beschikbaar voor iedereen.

Start to Listen is telkens ook een experiment. We willen samen met de deelnemende leerkrachten onderzoeken hoe groeien in het luisteren openheid kan creëren voor 'het andere' en ons bewuster laat omgaan met onze eigen akoestische omgeving. Het is tevens een onderzoek naar chaos, individualiteit en tolerantie. 
Er zijn geen strikte formats, afvinklijstjes of vooropgezette antwoorden. Iedere manier van luisteren is waardevol: ze vertelt iets over hoe ik ben en waar ik vandaan kom. We hebben daarom bewust géén achtergrondinformatie over de fragmenten opgenomen in dit bundeltje. De ervaring staat centraal, niet de kennis over het gehoorde kunstwerk of de maker ervan. Luisteren wordt een wandeling in het ongewisse, met verschillende ontmoetingen, waar beelden en associaties je zullen verleiden.

Start to Listen wordt ontwikkeld door aifoon en MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] en wordt ondersteund door Cera.

Ga naar Start to Listen